Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Varstvo pred požarom


Usposabljanje in svetovanje


Na področju varstva pred požarom izvajamo:

 • svetovanje in sodelovanje pri izvajanju varstva pred požarom,
 • teoretično in praktično usposabljanje delavcev iz varstva ped požarom,
 • preglede tehnične dokumentacije z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,
 • preglede objektov z vidika varstva pred požarom po veljavni zakonodaji,

Požarni red in načrt


Izdelujemo:

 • požarne rede in požarne načrte,
 • ocene požarne ogroženosti,
 • evakuacijske načrte.

Požarni red morajo določiti lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov, razen družinskih stanovanjskih hiš, ter poslovnih in industrijskih objektov.Strokovni delavec za VPP


Na področju strokovnega svetovanja vam strokovni delavec za požarno varnost:

 • izvaja usposabljanje vseh zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • izvaja nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov varstva pred požarom,
 • organizira preglede gasilnih aparatov in hidrantov,
 • organizira preglede vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • vodi vse zakonsko predpisane evidence s področja požarne varnosti,
 • sodeluje v imenu naročnika z organi nadzora (inšpekcija).