Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Varnost in zdravje pri delu


Strokovna izobraževanja


Pripravljamo in izvajamo usposabljanje delavcev za varno delo za vse vrste dejavnosti. Izvajamo še strokovno izobraževanje za varno delo:

 • z viličarji,
 • z verižno motorno žago,
 • za upravljanje dvigala,
 • s težko gradbeno mehanizacijo,
 • z lahko gradbeno mehanizacijo,...

Izjava o varnosti


Izdelujemo strokovne podlage za izjavo o varnosti za vse vrste dejavnosti.

Delovna oprema


Opravljamo periodične preglede in preizkuse za vso delovno opremo za:

 • viličarje,
 • kamionska dvigala (Hiab),
 • dvižne platforme,
 • mehanizirane vozičke,
 • težko gradbeno mehanizacijo (bager, buldožer, nakladalec,...),
 • vso delovno opremo v proizvodnji,
 • varilne naprave,...

in pripravljamo Matično in kontrolno knjigo za delovno opremo.

Kemični, fizikalni in biološki dejavniki


Opravljamo periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov (osvetljenost, temperatura, hrup) v delovnem okolju za vse vrste dejavnosti.

Ravnanje s kemikalijami


Izvajamo usposabljanje delavcev za varno ravnanje s kemikalijami in izvajamo strokovne naloge svetovalca za kemikalije . Svetovalca za kemikalije morajo imenovati vse pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo ali opravljajo promet z nevarnimi kemikalijami.

Strokovni delavec za VPD


Na področju strokovnega svetovanja vam strokovni delavec za varnost pri delu:

 • organizira ter usklajuje dela delavcev in pooblaščenih delavcev,
 • proučuje varnost delovnega okolja in delovnih razmer,
 • pripravlja varnostne ukrepe in normative ter spremljanja njihovo izvajanje,
 • pripravlja navodila za varno delo,
 • predlaga roke in postopke za periodične preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav ter ekoloških razmer,
 • izvaja ali sodeluje pri pregledih in preizkusih delovnih priprav in naprav,
 • izvaja ali sodeluje pri meritvah ekoloških razmer,
 • organizira varstvo pri delu za opravljanje del z drugimi podjetji, kooperanti ali opravljanje del na skupnem delovišču,
 • izvaja kontrole nad spoštovanjem predpisanih varstvenih ukrepov, normativov, standardov in tehničnih predpisov,
 • pripravlja in izvaja programe teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter preverjanje znanja delavcev o njihovi usposobljenosti za varno delo,
 • predlaga roke in dela oziroma naloge za zdravstvene preglede delavcev v skladu s predpisi in skupaj s pooblaščenim zdravnikom,
 • vodi evidence in sestavlja letna in občasna poročila o stanju in problemih varstva pri delu,
 • poroča pristojnim organom o začetku dela podjetja ter o začetku opravljanja posebno nevarnih in škodljivih del, hujših poškodb pri delu, kolektivnih nezgodah in smrtnih nezgodah pri delu,
 • sodeluje pri raziskavah poškodb pri delu ter pri analizi poškodb,
 • sodeluje pri načrtovanju, izbiri, nakupu in vzdrževanju sredstev za delo,...