Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Usposabljanja


Izvajamo usposabljanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva, varnega dela z nevarnimi kemikalijami, ADR...


Izvajamo strokovna teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih za dela z:

 • mostnim ali konzolnim dvigalom,
 • viličarjem,
 • dvižno košaro,
 • težko gradbeno mehanizacijo.

Opis usposabljanj


Usposabljanje – varno delo z nevarnimi kemikalijami:


 • delavec spozna določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu v zvezi z nevarnimi kemikalijami,
 • seznani se s požarno varnostjo in nevarnimi kemikalijami,
 • seznani se z ureditvijo proizvodnih in skladiščnih prostorov, kjer so prisotne nevarne kemikalije,
 • seznani se s sistemom prepoznavanja nevarnosti kemikalij (označevanje, razvrščanje in pakiranje),
 • seznani se z varnostnimi listi,
 • seznani se z preventivnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela in varnega delovnega okolja,
 • seznani se z ukrepi prve pomoči ob zastrupitvi z nevarnimi kemikalijami,...

Usposabljanje – ADR:


 • predstavimo osnove zakona o prevozu nevarnega blaga,
 • predstavimo dolžnosti prejemnika, pošiljatelja in prevoznika nevarnega blaga,
 • predstavimo splošne zahteve za prevoz, kot so prevozne listine, navodila za ukrepanje v primeru nesreče,
 • predstavimo vožnjo skozi predore (omejitve prevozov skozi predore, glavne nevarnosti v predorih, kategorije predorov, prometni znaki/signalizacija za predore),
 • predstavimo razvrščanje nevarnega blaga in seznam nevarnega blaga,...

Izvajamo usposabljanje za strokovne delavce iz varnosti in zdravja pri delu s področja osnovnih andragoških znanj.