Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Varnost in zdravje na gradbišču


Varnostni načrt


Naloge v fazi priprave projekta zajemajo predvsem izdelavo varnostnega načrta ter sodelovanje v fazi načrtovanja in priprave projekta v smislu zagotavljanja temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu.Koordinator na gradbišču


Nudimo strokovne naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave in izvajanja projekta.

Naloge v fazi izvajanja projekta zajemajo nadzor na gradbišču, kjer se usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti pri delu, preverja izvajanje varnostnih ukrepov predpisanih v varnostnem načrtu ter izvajanje ostalih določb predpisanih z uredbo in drugimi predpisi.

Vse naloge koordinatorja za VPD na gradbiščih bodo izvedene v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter ostalimi veljavnimi predpisi, standardi in zakoni.