Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Ekologija


Ravnanje z odpadki


Izdelujemo elaborate za varno ravnanje z odpadki ter nudimo svetovanje strokovnega delavca za ravnanje z odpadki. Vsaka ordinacija oz. ambulanta, kakor tudi zasebna patronažna dejavnost mora slediti zakonskim predpisom, ki zahteva :

  • izdelan načrt za gospodarjenje z odpadki,
  • jasno označene ločevalne posode s klasifikacijsko številko odpadka,
  • evidenčni list o ravnanju z odpadki.

Nudimo vam svetovanje na različnih področjih in ureditev dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo.Kemični, fizikalni in biološki dejavniki


Opravljamo periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov v delovnem okolju (osvetljenost, temperatura, hrup). Periodične preiskave opravljamo za vse vrste dejavnosti.