Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Varnost pri delu - izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja, usposabljanja, pregledi delovne opreme in okolja.
Požarna varnost - izdelava požarnih redov in evakuacijskih načrtov, usposabljanja.
Gradbeništvo - izdelava varnostnih načrtov in izvajanje koordinacije na gradbiščih.
Kemija - izvajanje svetovanja za kemikalije, ADR, priprava priglasitve biocidov, izdelava varnostnih listov.
Usposabljanja - za viličarje, dvižne košare, mostna ali konzolna dvigala, težko gradbeno mehanizacijo.
Ekologija - pregledi in meritve delovnega okolja, izdelava elaboratov za varno ravnanje z odpadki.
Izdelava analiz LCA.
Zadovoljni partnerji že več kot 30 let.

O NAS

Podjetje deluje že od leta 1992. Dolgoletne izkušnje ter sodobni pristopi so jamstvo za strokovnost, kakovost in kvaliteto naših storitev, kar dokazuje velik seznam naših zadovoljnih poslovnih partnerjev.Ne prezrite


Izvajamo strokovna usposabljanja zaposlenih za področje:

  • varnosti in zdravja pri delu,
  • požarnega varstva,
  • varnega dela z nevarnimi kemikalijami,
  • ADR...

Izvajamo strokovna teoretična in praktična usposabljanja zaposlenih za dela z:

  • mostnim ali konzolnim dvigalom,
  • viličarjem,
  • dvižno košaro,
  • težko gradbeno mehanizacijo.

Izdelujemo varnostne načrte za varno delo na gradbiščih.


Izdelujemo evakuacijske načrte in požarne rede, ki jih je potrebno izdelati za bolnišnice, domove za ostarele, šole, hotele in druge objekte.


Izdelujemo, revidiramo, dopolnjujemo oz. popravljamo izjave o varnosti z oceno tveganja. Stare je potrebno spremeniti, če se spremenijo stari tehnološki ali delovni procesi, se dodajo ali ukinejo nova delovna mesta, se spremeni število zaposlenih,...


Izpeljemo celoten postopek priglasitve biocidnih izdelkov.


Če proizvajate, skladiščite ali prodajate kemikalije, vam ponujamo storitve svetovalca za kemikalije.


Za podjetja, ordinacije oz. ambulante,... izdelujemo potrebne elaborate o ravnanju z odpadki.


Izdelujemo LCA analize.


Izvajamo usposabljanje za strokovne delavce iz varnosti in zdravja pri delu s področja osnovnih andragoških znanj.