Gsm: 041 232 688
Tel: 02 3312 909
E-mail: info@edibo.si

Usposabljanje

Vrste usposabljanj

Izvajamo usposabljanja zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu, požarnega vasrtva, varnega dela z nevarnimi kemikalijami, ADR...

Izvajamo usposabljanje za strokovne delavce iz varnosti in zdravja pri delu s področja osnovnih andragoških znanj.

Izvajamo usposabljanje in svetovanje iz področja inženirske optimizacije.

Opis usposabljanj

Usposabljanje – varno delo z nevarnimi kemikalijami:

Usposabljanje – ADR: