Gsm: 041 232 688
Tel: 02 3312 909
E-mail: info@edibo.si

Novice

V sodelovanju s Štajersko gospodarsko Zbornico nudimo svetovanje iz varnosti in zdravja pri delu. Več lahko preberete na http://www.stajerskagz.si.

Tedensko prirejamo usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS. št. 43/2011) in požarnega vasrtva (Ur. l. RS. št. 32/2011 in 61/2011).

Tedensko prirejamo usposabljanje zaposlenih iz varnega ravnanja s kemikalijami (Ur. list št. 56/99). Poglejte si naš prospekt.

Če proizvajate, skladiščite ali prodajate kemikalije, vam ponujamo storitve svetovalca za kemikalije. Poglejte si naš prospekt.

Za podjetja, ordinacije oz. ambulante,... izdelujemo potrebne elaborate o ravnanju z odpadki. Poglejte si naš prospekt.

Izdelujemo evakuacijske načrte in požarne rede, ki jih je potrebno izdelati za bolnišnice, domove za ostarele, šole, hotele in druge objekte.

Izdelujemo, revidiramo, dopolnjujemo oz. popravljamo izjave o varnosti z oceno tveganja. Stare je potrebno spremeniti, če se spremenijo stari tehnološki ali delovni procesi, se dodajo ali ukinejo nova delovna mesta, se spremeni število zaposlenih,...

Izdelujemo varnostne načrte za varno delo na gradbiščih.