Gsm: 041 232 688
Tel: 02 3312 909
E-mail: info@edibo.si

Ekologija in varstvo okolja

Ravnanje z odpadki

Izdelujemo elaborate za varno ravnanje z odpadki ter nudimo svetovanje strokovnega delavca za ravnanje z odpadki.

Kemični, fizikalni in biološki dejavniki

Opravljamo periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in bioloških dejavnikov v delovnem okolju (osvetljenost, temperatura, hrup). Periodične preiskave opravljamo za vse vrste dejavnosti.